לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

סקודה SUPERB

 • 5661112
 • 2013
 • 1798
 • 04
 • בנזין
 • לבן
 • 4*2
 • אוטומט
 • יש
 • רשיון רכב

 

להורדת טפסים לחץ כאן

 • כל הפרטים המפורטים לעיל, הינם עפ”י הנתונים המפורטים ברישיון הרכב או מנתוני מחווני הרכב בלבד ואין משרדנו אחראי על אמיתותם או דיוקם
 • לשם אימות הפרטים ובדיקתם (דבר שהינו באחריות המציע) ניתן לראות את כלי הרכב חניון סנקאר גלילות מתחם פי גלילות רמת השרון (בוויז סנקארגלילות ברצף ) בימים א' -ה' בשעות 8:00-17:00 בטלפון: 0353237675.
 • הרכבים יימכרו כפי שהם (AS – IS) ללא אחריות למצבם/תקינותם ו/או השימוש שנעשה בהם כמו כן אין הח”מ אחראי לחוב בגין אגרות ו/או היטלים כלשהם.
 • הצעות לרכישת הרכב ניתן להגיש בכתב במשרדינו עד ליום 01/09/2019 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים ע”ס 10% מערך ההצעה או מתן פרטי כ”א.
  הצעות לא יתקבלו ללא שיצורף אליהן הפקדון בסך 10% משווי ההצעה או מתן פרטי כ”א.
 • המציע יפרט בהצעתו בנוסף לסכום המוצע גם את שמו המלא, מענו, מס’ הטלפון (עדיף סלולארי), כתובת דואר אלקטרוני ומס’ ת.ז/ח.פ (במידה והינו תאגיד את השם המשפטי של התאגיד).
 • מציע אשר יחזור בו מהצעתו פקדונו יחולט!
 • מכירת כלי הרכב כפופה לאשור כב’ רשם ההוצל”פ.
 • אין התחייבות לקבלת ההצעה הגבוהה ביותר.
 • לכונס הנכסים שמורה הזכות לניהול מו”מ או תחרות (להלן: “התמחרות”) בין המציעים ו/או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
 • ההתמחרות תתבצע ביום 04/09/2019  אלא אם יחליט הכונס לשנות מועד זה
 • פרטים נוספים ניתן לקבל גם בפרק “תנאי מכירה כלליים של רכבים” שמופיעים באתר זה ו/או במשרדינו בטלפון: 09-8890666.
 • כן ניתן להוריד מהאתר העתק מרישיון הרכב הרלוונטי
 • לנוחיותכם מצ”ב “טופס השתתפות במכרז
 • לנוחיותכם ניתן להאזין לקובץ שמע בטלפון 09-8890683 .

אופן ההשתתפות בהתמחרות הממוחשבת ניתן ללמוד מסרטון ההדרכה להלן: https://youtu.be/VziDv233hb8